Seja UO SRD 23.02.2021

 

LETNO POROČILO 2020

 

Pestro delovanje društva v letu 2020 ima svoje posledice tudi v vrednostnih podatkih LETNEGA POROČILA. Realizacija številnih projektov, še posebej RODOSLOVNI PRIROČNIK in DREVESA ter pridobljena državna subvencija so prispevali k močnemu porastu prihodkov. Kljub povečanju odhodkov je društvo vseeno pomembno povečalo svoj društveni sklad, ki konec leta 2020 znaša 8.454 EUR. Trideset odstotni delež prihodkov je bilo doseženih iz naslova pridobitnih dejavnosti in od tega bo potrebno plačati tudi še nekaj davka.

 

OBRAZLOŽITEV:

 

1.PRIHODKI, vrednost (8.385 € povečanje za 59,4%),  struktura (članarina 118 članov, rast prihodkov 30,3%, delež 55%, subvencija države – 1.021 €, 12% delež, PRIDOBITNA DELAVNOST +5,5 krat več kot 2019, delež 30% (RP 1.676 € in DREVESA ter poštni stroški 847 €)

 

2.ODHODKI, vrednost 6.890 € ali 27% povečanje, od tega 80% delež za projekte (drevesa 2.516 € in priročnik 2.965 €) in petina za delovanje društva ter amortizacija. Med odhodke so že vključeni stroški (1.160 €) za prvo številko letošnje revije DREVESA.

 

3.PRESEŽEK PRIHODKOV znaša 1.495 € in ker je 30% delež PRIDOBTNE DEJAVNOSTI je tak delež DOBIČKA obdavčen z 19%, kar znese 74 €. Preostanek presežka prihodkov 1.421 € povečuje DRUŠTVENI SKLAD, ki 31.12.2020 znaša 8.454 €.

 

4.PREMOŽENJE društva konec leta 2020 znaša 10.018 € in kar 95% tega je v obliki denarja na računu (9.533 €). Lastnik premoženja je v višini 85% dela društva preostanek pa so obveznosti, ki še niso zapadle.

 

 

Predlog sklepa:

 

UPRANI ODBOR LETNO POROČILO 2020  predlaga ZBORU ČLANOV v potrditev. Presežek PRIHODKOV v višini 1.421,04 € se razporedi v DRUŠTVENI SKLAD.