DOMOV          GRABNOVI         KAJŽEVI          DRUŽINA VFG

KAJZEVI01
PRVO SREČANJE 2008


STARA HISA  KAJŽEVI pred domačijo . . .

zgodovina

srečanja


predniki V.T. r. 1914

potomci A.T. r. 1864ž


DOMOV          GRABNOVI         KAJŽEVI          DRUŽINA VFG