DOMOV          GRABNOVI         KAJŽEVI          DRUŽINA VFG


DRUZINA 1974
DRUŽINA  VFG 1974


1938
Veronika in Franc leta 1938.


Poimenski seznam družine
JUNIJ - GOZD od leta 2008 - sprehod s slikami ot takrat do danes
grafični prikaz števila prisotnihPRAZNOVANJA IN OBLETNICE
- 70 let Štefanija GRAŠIČ
  - 80 let Frančišek GRAŠIČ

DOMOV          GRABNOVI         KAJŽEVI          DRUŽINA VFG