VAJENCI - ZAKLJUČIILI LETA 1958

Vajensko šolo za različne poklice v TRŽIČU smo obiskovali v obdobju od 1956 -1958 in sicer je spisek sošolk in sošolcev naslednji:
    • Franc ČEBRON
    • Adela DOBRE
    • Milica GLOBOČNIK
    • Frančišek GRAŠIČ
    • Milan GODNOV
    • Jožefa KAVAR
    • Janez MEGLIČ
    • Štefan MOČNIK
    • Jože PAPLER
    • Vili ROMIH
    • Jožica SMOLEJ
    • Collete LEŽAJA
    • Vida OVSENEK
    • Jože TIŠLER
    • Silva ZUPAN
  Na žalost so nas trije (sošolka in sošolca) že zapustili, zdravje jim ni služilo, da bi bili lahko še skupaj.

V_razredu

GASILSKA
IN 50 LET POZNEJA - 18. oktobra 2008
SREČANJE P
RI IVANI - POTAJE 

50_let_01  50_let_02

IN 60 LET POZNEJA 17. oktobra 2018
SREČANJE PRI IVANI - POTAJE

Srečanje je potekalo vzelo prijetnem vzdušju, tem za pogovore nikakor ni zmanjkalo in dogovorili smo se, da čez leto dni nadaljujemo


60_let_01  60_let_02