UČINKI PREDLAGANIH DAVČNIH SPEMEMB

Predlagane davčne spremembe so na prvi pogled verjetno zanimive za vse. Tudi predlagatelj je izbral take primerjave, da so všečne, če jih na hitro pogledaš. Povprečja so pač povprečja in so včasih varljiva, včasih želijo celo kaj prikriti. Za celosten pogled na predlog sprememb je primerno pogledati nanje tudi na obeh skrajnostih glede na višino davčne osnove.  

Zaposlena osebe, ki vzdržuje tudi dva otroka in prejema minimalno plačo, ima letno davčno osnovo v višini 9.600 € in potem koristi splošno olajšavo v višini 3.500 € ter še olajšavi za dva otroka v višini 5.086 €. Tako je njena osnova za obračun dohodnine 1.014 € kar pomeni 162,24 € letne dohodnine. Ob upoštevanju predlaganih sprememb bo osnova za dohodnino za leto 2022 manjša za tisočaka in bo tako dohodnina znašala 2,24 €, torej 160 € manj kot letos. V naslednjih letih ne bo dodatne ugodnosti (razen 2022, za 2,24 €) preprosto zato, ker je osnova nizka. Za to osebo nove davčne spremembe prinesejo le 162,24 € letnega prihranka.

In če sedaj pogledamo še na drugo stran krivulje in za primer vzamemo osebo, ki prejema plačo (bruto) okoli 13.000 € mesečno in znaša mesečna davčna osnova 10.000 € oziroma 120.000 € letna. Sprememba splošne olajšave mu prvo leto prinese 500 € letno in vsako naslednje leto dodatnih 500 €, torej konec prehodnega obdobja in naprej vsako leto 2.000 €. Poleg tega bo še dodatna ugodnost zaradi znižanje najvišje stopnje od 50% na 45%. Davčna osnova nad 72.000 € bo obdavčena za pet odstotnih točk manj in to v tem konkretnem primeru znaša 2.225 € letno (120.000 – 72.000 - 3500= 44.500 x 5% = 2.225). Torej na tej strani krivulje pa znaša letni prihranek 4.225 € in to kaže pravi namen predloga.

Ob dodanem zadolževanju država znižuje davke in to največ tistim, ki največ zaslužijo. Koliko je populacije v tej skupini ne vem, pra
v verjetno pa nu ni tistih, ki so nam za razvoj najbolj potrebni.