VAJENCI - ZAKLJUČIILI LETA 1958

Vajensko šolo za različne poklice v TRŽIČU smo obiskovali v obdobju od 1956 -1958 in sicer je spisek sošolk in sošolcev naslednji:
    • Franc ČEBRON
    • Adela DOBRE
    • Milica GLOBOČNIK
    • Frančišek GRAŠIČ
    • Milan GODNOV
    • Jožefa KAVAR
    • Janez MEGLIČ
    • Štefan MOČNIK
    • Jože PAPLER
    • Vili ROMIH
    • Jožica SMOLEJ
    • Collete LEŽAJA
    • Vida OVSENEK
    • Jože TIŠLER
    • Silva ZUPAN
  Na žalost so nas trije (sošolka in sošolca) že zapustili, zdravje jim ni služilo, da bi bili lahko še skupaj.

V_razredu


zunaj

  

IN 50 LET POZNEJA - 18. oktobra 2008
SREČANJE P
RI IVANI - POTAJE 

  
PRI IVANI  IVANA zunaj
IN 60 LET POZNEJA 17. oktobra 2018
SREČANJE PRI IVANI - POTAJE

              Srečanje je potekalo vzelo prijetnem vzdušju, tem za pogovore nikakor ni zmanjkalo in
dogovorili smo se, da čez leto dni nadaljujemo


60_let_01  60_let_02

IN 63 LET POZNEJA 12. maja 2021
SREČANJE PRI BAJDU v Seničnem

              Srečanje je potekalo vzelo prijetnem vzdušju, tem za pogovore nikakor ni zmanjkalo, pozabili smo na slikanje ter se dogovorili, da čez leto dni nadaljujemo

GOSTILNA
 
IN 64 LET POZNEJA xx.xx05.2022

SE DOBIMO PRI BAJDU v Seničnem